Záruka vrácení peněz

Případy refundace:
  • Problémy s přesností lze uplatnit až do 4 týdnů po dodání. Za nepřesné díly se považují ty, kde je překročena tolerance odchylky technologie. Viz limity.
  • Problémy s kvalitou můžou být uplatněny až do 4 týdnů po dodání.
  • Pokud vaše objednávka splňuje podmínky pro Záruku dodržení termínu, můžete požádat 4 týdnů po předpokládané době dodání.
V případě potvrzení požadavku bude uznána plná refundace.