Cena 3D tisku

Cena 3D tisku se odvíjí především od složitosti zakázky a jejího rozsahu. Standartně se pohybuje od 50 do 150 Kč za hodinu tisku.

Hodinová cena 3D tisku 1 složitější součástky, která vyžaduje složitější ladění (například kvůli nutnosti perfektního vzhledu, nebo přesných rozměrů, kdy do sebe díly zapadají) bude zpravidla vyšší, než tisk série desítek stejných součástí. Přesnou cenu tisku vaší zakázky rádi zpracujeme zdarma do 3 hodin od zadání poptávky.

Zvolte jednotky, ve kterých je model navržen:
Drag & Drop Files Here
or
Maximální velikost souboru: 32 MB. Větší soubory nám prosím zašlete přes Wetransfer.com.
Podporované formáty: všechny 3d soubory a výkresy, dokumenty, obrázky. Formáty STL, STEP, IGES, F3D jsou preferovány.

Krok 2 - Kontaktní údaje

Jaké jsou parametry pro výpočet ceny 3D tisku

 • Počet stejných dílů
 • Důraz na vzhled (například viditelnost vrstev)
 • Délka tisku
 • Množství a typ materiálu
 • Velikost dílu
 • Expresní dodání
 • Nutnost úprav modelu = kvalita dodaných podkladů

Ceník přípravných a dokončovacích prací 3D tisku

Základní úpravy 3D modelu jsou zdarma. Konzultace 3D tisku je zdarma.

 • Složitější modelování objektů – 300,- Kč/hod
 • Povrchová úprava, implementace závitů apod. – 300,- Kč/hod

Často kladené dotazy

Technologie FFF

 • Maximální velikost dílu pro FFF je 300x300x300 mm
 • Minimální tloušťka stěny je 0,8 mm
 • Minimální průměr otvoru: 1 mm
 • Tolerance pro odchylku: 0,2 mm

Technologie SLA

 • Maximální velikost dílu: 150x200x65 mm
 • Minimální tloušťka stěn je 0,4 mm
 • Minimální průměr otvoru: 0,5 mm
 • Minimální průměr odtokového otvoru: 3,5 mm (u plně uzavřené dutiny)
 • Maximální horizontální most: 21 mm
 • Minimální průměr svislého vodiče –  doporučeno: 0,3 mm (7 mm vysoký) až 1,5 mm (30 mm vysoký)
 • Minimální reliéfní detail Doporučeno: 0,1 mm
 • Minimální vyrytý detail Doporučeno: 0,4 mm
 • Tolerance pro odchylku: 0,08 mm

Není, je pouze na vás, zda se výslednou objednávku rozhodnete zaplatit.

Před odesláním zásilky je možné zaslat detailní fotky výrobku, včetně jeho přeměření. Pokud je problém s kvalitou, nebo rozměrem, je možné zakázku přetisknout zdarma. Nezřídka kdy také tiskneme jen část modelu pro ověření kvality a dodržení přesných rozměrů. Fotky poté zasíláme ke schválení před dalším tiskem.

Ano, samozřejmě!

Ano, po domluvě je možné výtisk brousit a barvit.

PayPal, bankovní převod, nebo platební karty.

Nejkratší doba dodání je 48 hodin, přesný čas výroby a dopravy obdržíte s cenovou nabídkou.

Přijímáme všechny 3D soubory. Upřednostňujeme formáty STL, IGES, STEP. Pokud nám však neumíte poskytnout 3D model, nic se neděje. Nahrajte prosím kresbu a my ji po dohodě zpracujeme do 3D modelu sami. Cena za přípravu 3D souboru z výkresu je 15 EUR za hodinu.

Všechny vytištěné části musí být v souladu se zákonem. Nevyrobíme objekty, které porušují autorská práva, zákony, nebo mohou být použity jako zbraně, či jejich části.

Sharplayers doporučuje Fusion 360 – bezplatný program pro startupy a studenty. Dalším bezplatným programem je Freecad.

STL je klasický formát, který lze vygenerovat z většiny 3D programů.

Ano, veškerá svěřená data považujeme za vysoce důvěrná a jsou uchovávána pouze za účelem nabídky/výroby. Pokud je zakázka dokončena nebo nebyla cenová nabídka přijata, data mažeme. V případě zájmu o podpis NDA smlouvy nás prosím kontaktujte na info@sharplayers.cz.

What you might be interested in

FFF Technology

 • Maximal part size for FFF is 300x300x300 mm
 • Minimum wall thicknes is 0,8 mm
 • Minimum hole diameter: 1 mm

SLA Technology

 • Maximal part size: 150x200x65 mm
 • Minimum wall thicknes is 0,4 mm for SLA technology
 • Minimum hole diameter: 0.5 mm
 • Minimum Drain Hole Diameter: 3.5 mm (for fully enclosed cavity)
 • Maximum Horizontal Support Span/Bridge Recommended: 21 mm
 • Minimum Vertical-Wire Diameter Recommended: 0.3 mm (7 mm tall) to 1.5 mm (30 mm tall)
 • Minimum Embossed Detail Recommended: 0.1 mm
 • Minimum Engraved Detail Recommended: 0.4 mm

We accept all 3D files. We preffer formats STL, IGES, STEP. If you are not able to provide us 3D model, don´t worry. Upload your drawing and we processed it into 3D model. Price for preparing 3d file from drawing is 15 EUR per hour.

All printed parts must comply with the law. We do not print objects that violate copyrights, laws, or can be used as a weapon / part of weapon.

Rapidparts recommends Fusion 360, its free program for startups and students. Another free program is Freecad.

STL is clasical format, which can been generated from most drawing programs.

If you don’t receive the ordeder items, or it shows up significantly different from its description, you may qualify for Purchase Protection, and we’ll reimburse you for the full purchase price plus any original shipping costs, subject to terms and limitations.

 

It is quite common that companies and the people who use our service require you to sign a Confidentiality Agreement or NDA (Non-Disclosure Agreement). To companies and individuals, it is often suggested the use of an agreement of this type to protect their intellectual property rights and maintain confidentiality about their business processes.